Mangath เว็บบอร์ด Studies Zone ประวัติทหารพรานนาวิกโยธิน ...
ดู: 2008|ตอบ: 4
go

ประวัติทหารพรานนาวิกโยธิน

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

 • อารมณ์รายวัน TA
  ตกที่นั่งลำบาก
  2011-11-21 09:56
 • วันที่ลงทะเบียนเช็คชื่อ: 53 วัน

  [LV.5]Class F

  Medal No.33 Medal No.34 เหรียญกิจกรรม1 เหรียญกิจกรรม2 เหรียญกิจกรรม3 เหรียญกิจกรรม4 เหรียญกิจกรรมม5 เหรียญกิจกรรม5.2 เหรียญกิจกรรม7 เหรียญกิจกรรม7 กิจกรรม 7.1

  โพสต์เมื่อ 2011-10-28 20:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

  เครื่องหมายทหารพราน  
  (สัญลักษณ์ )  และความหมาย
                    
                       
  ดาบ     หมายถึง  อำนาจอันเกิดจากสติปัญญา
                       สายฟ้า (๓  สาย ) หมายถึง     ความรวดเร็ว ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติ ซึ่งในสงครามจรยุทธ    จะมุ่งไปถึง  รบเร็ว ชนะเร็ว  ถอนตัวเร็ว  

  ดาวสีทอง
  หมายถึง  ความรุ่งเรืองประดุจดาวฤกษ์  ซึ่งจะไม่มีวันดับ
                       ธงชาติ  และอักษรสีขาว  คำว่า  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์”  บนพื้นสีฟ้า   หมายถึง  ทหารพรานเทิดทูล ยืนหยัดให้มี  ชาติ ศาสนา   -  พระมหากษัตริย์   อันถือว่าเป็นสิ่งสูงส่ง


  ประวัติทหารพราน


  ทหารพราน   “ นาวิกโยธิน ”    ถือกำเนิดจากทหารพรานของกองทัพบก


  - ระหว่างปี ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑   ประเทศไทยถูกภัยคุกคามอย่างหนักจากพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย  โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดนไทย
                              - เพื่อให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย   ในขณะนั้น คือ
                                     ๑. การปิดกั้นและควบคุมชายแดน
                                     ๒. คุ้มครองประชาชนตามแนวชายแดน
                                                  
  ๓. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม  และการตอบโต้การปฏิบัติของฝ่าย
  ตรงข้าม
              
  - กำลังทหารหลักที่ถูกส่งไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องเกาะติดอยู่กับพื้นที่ไม่สามารถนำกำลังกลับเข้าที่ตั้งหน่วย  เพื่อการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพ  จึงเกิดแนวความคิดที่ว่าควรจะมีกำลังหน่วยหนึ่งเข้ามาแทนที่ทหารหลัก และกำลังหน่วยนั้นควรจะเป็นกำลังที่จัดจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น    เพราะ    “ ไม่มีใครทราบปัญหาที่ทำให้เกิดเงื่อนไขได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่นั้น ”  ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ  กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการ  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๒๑  เรียกว่า     “ โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพราน ชายแดนไทย   ”  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่   ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๑  กองทัพบก  จึงถือเอา วันที่   ๑๘  กรกฎาคม   ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

  - กองทัพบก  โดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก  ๓๑๕ ( ศปก.ทบ.๓๑๕ ) เป็นเจ้าของโครงการ  ในการจัดตั้งครั้งแรก   ทำการฝึกที่ค่ายรบพิเศษ ที่  ๙  อ.ปากช่อง  จว.นครราชสีมา   เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก  ศปก.ทบ.          ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมบังคับบัญชา  ได้มอบทหารพรานในส่วนของกองทัพเรือ (นย.)   ให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ   กองกำลังด้าน จันทบุรี – ตราด  (กจต.)
    
     
  - การแต่งกายขณะนั้น  แต่งกายชุดพราง
     - การปฏิบัติ เป็นหน่วยรบแบบจรยุทธ ไม่มีที่ตั้งหน่วยที่แน่นอน เสบียงอาหารจะได้รับการสนับสนุนจากทหารหลัก
  ในพื้นที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานได้ผล
    
  ต่อมา  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่งให้กองทัพบกได้โอนการบังคับบัญชาทหารพราน
  นาวิกโยธิน  ให้ กองทัพเรือ   
  (ศปก.ทร.) รับผิดชอบ  เมื่อ  ๑ กันยายน  ๒๕๒๓  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  จึงถือเอาวันที่  ๑  กันยายน  ของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
     
      กองทัพเรือ  ได้บรรจุกำลังพลเป็นหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  ( ฉก.ทพ.นย. )  โดยให้ขึ้นตรงกับกรมนาวิกโยธิน  ซึ่งเป็นชื่อหน่วยขณะนั้น  และ  นย.  ได้ส่งมอบให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ  กปช.จต. ต่อไป
                            
          - ปี พ.ศ. ๒๕๒๔  จัดตั้งส่วนการฝึกและศึกษา ฯ  เพื่อดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทน (อส.ทพ.ใหม่ )  และการฝึกฟื้นฟู (อส.ทพ.เก่า) เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.๒๔   ฉก.ทพ.นย.  สามารถดำเนินการฝึกกำลังพลได้เอง จึงได้ฝึกกำลัง พลและจัดตั้งกองร้อยเพิ่มเติมขึ้นอีก  การส่งกำลังบำรุง   ศปก.ทบ. ๕๓๑  ยังให้การสนับสนุนอยู่
  *  ได้เปลี่ยนเครื่องแบบชุดลายพราง  เป็นชุดดำเช่นเดียวกับทหารพราน  ทบ.  เว้นหมวกใช้หมวก เบเร่ต์สีพราง  เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของทหารพรานนาวิกโยธิน
                -  ปี พ.ศ.๒๕๒๗  จัดตั้งส่วนยิงสนับสนุน

                     “ ทหารพรานนากโยธิน ”  กำลังพลเจ้าหน้าที่โครงมาจากทหารหลัก  (ทหารประจำการ)  กำลังพล อีก ส่วนหนึ่ง  มาจากประชาชนในพื้นที่ที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นทหารพราน  ซึ่งเราเรียกว่า  อาสาสมัครทหารพราน   ( อส.ทพ. )  

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

  http://www.tp-marines.net

                                         
                                 

                                  Adopted from Valenth

  "ดาบในมือกู กูเป็นคนใช้ แต่กูไม่ได้ใช้ตามใจ เพราะหน้าที่บีบให้กูต้องทำ..."
  'ขุนรองปลัดชู '


  นิยายผม:

  ศึกแห่งชะตากรรม:บทที่1

  Rank: 2

  ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนเช็คชื่อ

  โพสต์เมื่อ 2011-10-28 20:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  กว่าจะถึงวันนี้

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • อารมณ์รายวัน TA
  ความรู้สึกตอนนี้
  8 ชั่วโมงก่อน
 • วันที่ลงทะเบียนเช็คชื่อ: 948 วัน

  [LV.10]Class A

  กิจกรรม19 กิจกรรม18 กิจกรรม17 กิจกรรม16 กิจกรรม13 กิจกรรม11 กิจกรรม10 กิจกรรม9 กิจกรรม 8 กิจกรรม 7.1 เหรียญกิจกรรม7 เหรียญกิจกรรม 6 เหรียญกิจกรรม5.2 เหรียญกิจกรรมม5 เหรียญกิจกรรม3 เหรียญกิจกรรม4 Medal No.11 Medal No.12 Medal No.13 Medal No.14 Medal No.15 Medal No.16 Medal No.17 Medal No.25 Medal No.26 Medal No.27 Medal No.30 Medal No.32 Medal No.33 Medal No.34 Medal No.35 Medal No.36 Medal No.37

  โพสต์เมื่อ 2011-10-28 22:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  ขอบคุณครับ


  Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 • อารมณ์รายวัน TA
  ความรู้สึกตอนนี้
  2014-12-13 11:10
 • วันที่ลงทะเบียนเช็คชื่อ: 76 วัน

  [LV.6]Class E

  กิจกรรม14 กิจกรรม10 เหรียญกิจกรรม2 เหรียญกิจกรรม3 เหรียญกิจกรรม 6 เหรียญกิจกรรม1 เหรียญกิจกรรม7

  โพสต์เมื่อ 2012-7-27 17:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  ใจมากครับผม

 • อารมณ์รายวัน TA
  กังวลซึมเศร้า
  2012-12-2 08:52
 • วันที่ลงทะเบียนเช็คชื่อ: 6 วัน

  [LV.2]Class FFFF

  กิจกรรม16

  โพสต์เมื่อ 2012-11-11 13:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

    <<<แจกบัตรเติมเงินฟรีคลิ๊กที่รูปเลยโปรด ใส่รหัสเชิญ m7393
  คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก